Chiều nay, 23-11, phát biểu kết luận Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đã có 405.000 đại biểu tham dự hội nghị tại hơn 2.759 điểm cầu trực tuyến.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị

Trong đó các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo và tham dự hội nghị với tinh thần gương mẫu, có trách nhiệm; nhiều đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đã tham dự học tập rất nghiêm túc, vừa là trách nhiệm vừa là nêu gương đối với các cán bộ, đảng viên trẻ.

Đánh giá số điểm cầu nhiều hơn và số lượng đại biểu tham dự đông hơn so với Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng hoan nghênh nhiều tỉnh, thành phố đã nối đường truyền tới cấp huyện và cấp xã; nhiều địa phương tổ chức học tập, quán triệt một cách nghiêm túc, đông đủ. Qua đó nâng được số cán bộ, đảng viên được trực tiếp nghe các đồng chí báo cáo viên ở Trung ương báo cáo; làm cho quá trình học tập nghị quyết được thực hiện nhanh hơn…

Phát biểu làm rõ thêm một số nội dung công việc tiếp theo, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các đơn vị cố gắng tổ chức hội nghị học tập, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 cho các cán bộ, đảng viên theo Hướng dẫn số 27 ngày 26-10-2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giới thiệu, quán triệt nghị quyết

“Đề nghị các đồng chí bố trí thời gian hợp lý và thoả đáng để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực, và quyết tâm hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống” – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Trong thực hiện quy định về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định đã có, như Quy định 101, Quy định 55; chú ý thực hiện trách nhiệm nêu gương của các đồng chí trong cấp uỷ.

“Qua trao đổi, tôi sợ rằng nhiều khi thấy quy định này nói “trước hết của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương” nên nhiều đồng chí lãnh đạo cấp uỷ ở dưới nghĩ rằng kỳ này chỉ nói đến các đồng chí Trung ương thôi mà không nói tới mình. Cho nên, chúng ta cần quán triệt, triển khai cho tốt, với nguyên tắc chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.

Toàn cảnh hội nghị

 Đối với Trung ương thì Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nhưng đối với Tỉnh uỷ, Thành uỷ thì là Thường trực, Thường vụ cấp uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ và xuống cấp huyện, cấp xã cũng theo tinh thần đó, để làm sao việc nêu gương được thực hiện một cách nghiêm túc”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý.

Đối với Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, thời gian tới Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp để có tài liệu tham khảo sâu hơn, sinh động hơn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương; các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện nghị quyết một cách thường xuyên…

Theo chương trình, sáng cùng ngày, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã giới thiệu, quán triệt Quy định số 08 về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”; thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã giới thiệu, quán triệt với Hội nghị Nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Quỳnh Vinh