Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần này diễn ra trong 3 ngày, từ 14 đến ngày 16/10. Đại hội tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020- 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… 

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại đại hội, đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhắc đến những thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại địa phương do những trận mưa lụt vừa qua gây ra và chia sẻ những khó khăn, mất mát đồng thời tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống của người dân. 

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo, thực hiện đạt mục tiêu Đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là “đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”. Cụ thể, trong 12 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội thì đã có 4 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt, 5 chỉ tiêu còn lại tiệm cận với chỉ tiêu Đại hội.

Nhiệm kỳ này, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước với thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 85-90 triệu đồng.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.

Để làm được điều này, Quảng Trị sẽ tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững, hiệu quả; ưu tiên tập trung đầu tư phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế nổi trội để tạo đột phá; xây dựng một số vùng kinh tế động lực trở thành cực tăng trưởng thúc đẩy và lan tỏa đối với nền kinh tế của địa phương…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương cho rằng, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng địa phương đã huy động nhiều nguồn lực, thực hiện khá tốt các lĩnh vực xã hội, có nhiều chương trình, hoạt động tri ân và chăm sóc tốt các gia đình có công với cách mạng. 

Nhiệm kỳ tới, tỉnh Quảng Trị cần đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm phát triển kinh tế, phát triển trục hành lang kinh tế Đông-Tây; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, khắc phục hạn chế và phát huy lợi thế của tỉnh trong quá trình phát triển.

Đòng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh: “Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quảng Trị tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng và ý chí khát vọng phát triển, năng động sáng tạo và chủ động nắm bắt tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mục tiêu Đại hội đã đề ra, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thanh Bình