Do sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tổ chức, chuyên đề trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật theo ba chủ đề: Tổng tuyển cử đầu tiên, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất và 40 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng các vị khách đầu tiên tham quan trưng bày chuyên đề.

Các tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày giúp công chúng hiểu hơn về một chặng đường dài 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, những dấu ấn đặc biệt, có đóng góp to lớn của Quốc hội trong việc hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng của dân tộc trong mỗi giai đoạn kháng chiến, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm cũng phản ánh những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã phấn đấu đạt được trong 40 năm qua.

Chuyên đề trưng bày phục vụ công chúng đến hết tháng 1-2017.

N.H.