Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết: Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII, Quốc hội đã thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với 21 thành viên, trong đó có Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Uỷ viên.

Toàn cảnh hội trường.

Nay do có sự thay đổi trong việc phân công, bố trí nhân sự ở một số cơ quan của Đảng, Nhà nước và đoàn thể chính trị xã hội, liên quan đến thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, vì vậy cần kiện toàn nhân sự để đảm bảo hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Đồng thời miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với 12 đồng chí: Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; nguyên Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương; nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình; nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường; Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh đối với nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; miễn nhiệm Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh đối với nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh. Sáng thứ 2, 11-4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm các chức vụ này.

Quỳnh Vinh