Triển lãm giới thiệu 150 bản đồ của Việt Nam, Trung Quốc và các nước phương Tây; 60 bản đồ, tranh cổ động in bạt Hiflex; 4 cuốn Atlas của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc in vào năm 1917, năm 1933 và do Phái bộ truyền giáo London in cho nhà Thanh vào năm 1908; 19 châu bản triều Nguyễn; 23 thư tịch cổ và các văn bản Hán Nôm, văn bản nước ngoài. 

Triển lãm cũng trưng bày tư liệu hình ảnh, hiện vật, tư liệu nghe nhìn; tư liệu thành văn; trưng bày các ấn phẩm xuất bản đối với khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua đó, khẳng định một cách có cơ sở Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Triển lãm nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Thông qua triển lãm, nhớ ơn các thế hệ người Việt Nam đã đổ mồ hôi và xương máu để xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời cũng khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” mở cửa đến hết ngày 3-6-2016.

PV (theo TTXVN)