Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành có liên quan, bảo đảm đúng tiến độ và không phát sinh thêm kinh phí; lựa chọn hình thức tổ chức thực hiện, quản lý dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Mục tiêu của dự án đầu tư cải tạo Bảo tàng Hùng Vương nhằm bảo đảm điều kiện lưu giữ, nghiên cứu các hiện vật, cải tạo không gian trưng bày, tạo môi trường tham quan khang trang, thuận lợi phục vụ khách du lịch... Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2020.

Trân Trân