Trong 500 triệu USD trên, phần vốn trị giá 385 triệu USD được WB hỗ trợ cho dự án Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương, thực hiện theo phương thức giải ngân dựa trên kết quả. Dự án sẽ hỗ trợ cải tạo đường giao thông nông thôn, giúp giảm chi phí đi lại tại các tỉnh trong dự án, đem lại lợi ích cho trên 2,5 triệu người và 800 cộng đồng hiện vẫn bị chia cắt.

Khoản vốn 150 triệu USD còn lại sẽ được hỗ trợ cho dự án Quản lý lũ lụt và Thủy lợi Vĩnh Phúc, phục vụ trực tiếp người dân sống trong khu vực hay bị lũ lụt dọc lưu vực sông Phan nhờ tăng cường năng lực quản lý lũ lụt và xử lý nước thải.

H.A.