Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 6 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 68 Huân chương Độc lập hạng Ba, 8 Huân chương Khánh chiến hạng Nhất, 30 Huân chương Kháng chiến hạng Ba, 64 Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, 23 Huy chương Kháng chiến hạng Nhì cho 200 gia đình đình trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều liệt sĩ, gia đình có con duy nhất là liệt sĩ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quôc và các gia đình, cá nhân đã có nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ trao tặng Huân, Huy chương, Bằng khen về thành tích kháng chiến cho các gia đình liệt sĩ, cán bộ tại tỉnh An Giang.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh An Giang cũng đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 gia đình, 12 cá nhân và truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Qua 36 năm triển khai và thực hiện chính sách khen thưởng thành tích kháng chiến, An Giang đã triển khai phát động thực hiện được 100 đợt khen thưởng thành tích kháng chiến với số lượng được khen thưởng lên đến 27.445 tập thể và cá nhân...

Trần Lĩnh