Chẳng hạn, chỉ trong 10 tháng đầu năm nay, thành phố đã cấp 414.073 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 38.242 giấy phép xây dựng, cao gấp cả chục lần so với các tỉnh, thành khác. Để tạo cơ chế và điều kiện cho thành phố bức phá, hiện rất cần được bổ sung những chính sách và cơ chế mới để tạo điều kiện cho thành phố phát triển nhanh hơn.

Để thành phố sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực Đông Nam Á, Hiệp hội BĐS cho rằng, trong cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh cần nghiên cứu áp dụng mô hình chính quyền đô thị để phù hợp với tình hình đặc thù của thành phố.

Muốn chỉ định thầu với dự án xây dựng mới chung cư cũ, hiện TP Hồ Chí Minh vẫn phải xin cơ chế từ Trung ương.

Cụ thể, Trung ương cần phân cấp, ủy quyền cho thành phố giải quyết một số vấn đề lớn như: Được chủ động trong sắp xếp bộ máy hành chính, vị trí cán bộ nhân viên hành chính, khoán biên chế, khoán quỹ lương, chính sách tiền lương để thu hút nhân tài; được quyết định lựa chọn chủ đầu tư các dự án có quy mô sử dụng đất từ 100ha trở lên, hoặc dự án có từ 2.500 căn nhà trở lên và dự án đầu tư dưới 10.000 tỷ đồng.

Thành phố cũng cần được trao quyền quyết định trong việc lựa chọn nhà thầu các dự án có sử dụng đất thay vì phải trình Chính phủ xin cơ chế chỉ định nhà thầu từng dự án trong trường hợp đặc biệt như việc xin cơ chế chỉ định thầu khi thực hiện xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng nặng, nguy hiểm vừa qua. 

Ngoài ra, để rút ngắn thời gian triển khai các dự án, Hiệp hội BĐS thành phố cũng đề nghị cần trao quyền cho thành phố tự tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật các công trình nhà cao tầng thay vì các tòa nhà từ 25 tầng hoặc có chiều cao trên 74m thì đều phải được Cục Quản lý các hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thẩm định như hiện nay.

Đ.Thắng