Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Huy chương Kháng chiến và Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chúc mừng và ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, những đóng góp tích cực to lớn của cán bộ nhân viên Văn phòng Chính phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào, Văn phòng Chính phủ luôn phát huy vai trò, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ rõ, đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Bên cạnh những kết quả đạt được, đất nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế xã hội.

Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là rất nặng nề, đòi hỏi các cấp các ngành, mỗi cán bộ, công chức phải nhận thức rõ tình hình, có những chủ trương, giải pháp, quyết sách sáng tạo, phù hợp, đi đôi với hành động kiên quyết, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Trong đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh Văn phòng Chính phủ có vai trò rất quan trọng, là cơ quan tham mưu tổng hợp, bảo đảm thông tin và điều kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

PV