Dự lễ trao giải có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan và đại diện các doanh nghiệp đạt giải.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao cho 2 doanh nghiệp đoạt giải. Ảnh Đình Nam.

Tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng các doanh nghiệp đoạt giải. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh phải tập trung cho vấn đề năng suất, chất lượng, đặc biệt là chất lượng khi trình độ phát triển ngày càng cao, yêu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng và khắt khe hơn. Giải thưởng Chất lượng quốc gia được đánh giá theo 7 tiêu chí, các tiêu chí cho thấy sự quan trọng của đổi mới sáng tạo.

 Phó Thủ tướng mong muốn, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia để Giải thưởng không ngừng lan tỏa, phong trào năng suất chất lượng được ngày càng thiết thực đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao cho 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank). 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award - GPEA) của Tổ chức Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality Organisation - APQO). Giải thưởng được thiết lập, triển khai trên cơ sở  chấp nhận mô hình và các tiêu chí của Giải thưởng chất lượng của các quốc gia tiên tiến.

Để tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, doanh nghiệp phải đáp ứng 7 tiêu chí (có tổng điểm là 1.000): Vai trò của lãnh đạo (120 điểm); hoạch định chiến lược (85 điểm); định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm); đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm); quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm); quản lý quá trình hoạt động (85 điểm); kết quả hoạt động (450 điểm). Doanh nghiệp đạt từ 800 - 1.000 điểm sẽ được trao Giải Vàng; đạt trên 600 điểm sẽ được trao Giải Chất lượng Quốc gia.

Hình thành và phát triển cùng với Phong trào Năng suất - Chất lượng của Việt Nam, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia góp phần nâng cao năng lực vật chất, kỹ thuật của các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình tăng cường sự hội nhập kinh tế của đất nước với nền kinh tế khu vực và thế giới. Giải thưởng Chất lượng quốc gia được xét tặng hàng năm cho những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Các doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia được chia thành 4 loại hình: Doanh nghiệp sản xuất lớn; Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ; Doanh nghiệp dịch vụ lớn và Doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ.

Các doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng quốc gia năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, trong suốt hơn 20 năm qua đã góp phần nâng cao vị thế, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, Bộ trưởng mong muốn, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tiếp tục có nhiều đổi mới để ngày càng thu hút các doanh nghiệp tiếp cận giải thưởng, từ đó cải tiến toàn diện các hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia ngày càng khẳng định được vai trò và vị trí trong Phong trào Năng suất – Chất lượng ở Việt Nam góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới.

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia cho 22 doanh nghiệp và tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 53 doanh nghiệp. Theo đó, Giải Vàng Chất lượng Quốc gia trao cho 22 doanh nghiệp gồm: 9 doanh nghiệp sản xuất lớn, 8 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa và 5 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa.

Trong 53 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, có 20 doanh nghiệp sản xuất lớn; 21 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa; 1 doanh nghiệp dịch vụ lớn; 11 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa.

L.C