Tham dự buổi lễ có các đại biểu là đại diện các bộ, cơ quan, ban, ngành Trung ương và TP Hà Nội; đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo, đơn vị pháp chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tập thể, cá nhân dự thi và được giải.

Kể từ năm 2013, năm đầu tiên Ngày Pháp luật được triển khai trong phạm vi toàn quốc, Ngày Pháp luật đã trở thành một ngày ý nghĩa, gần gũi trong đời sống nhân dân. Tại các Bộ, ngành, địa phương, ngoài những nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành địa phương đã lựa chọn các nội dung pháp luật phù hợp với điều kiện, đặc thù và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mình để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đặc biệt là phổ biến, thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân tại địa phương hết sức quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải Đặc biệt cho tác giả Nguyễn Thị Đắc Hương. Ảnh: Thiện Hoàng.

Các hình thức triển khai Ngày Pháp luật được các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tổ chức thực hiện đa dạng, linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đồng thời có sự sáng tạo, đổi mới hơn qua mỗi năm. Đặc biệt, để hưởng ứng Ngày Pháp luật trong năm 2014 và 2015, cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” được phát động và tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân. Có thể nói, chưa có cuộc thi nào Ban Tổ chức các cấp lại nhận được số lượng bài dự thi lớn (gần 5 triệu bài) với sự đầu tư công phu và tâm huyết của người dự thi như cuộc thi này. Nhiều bài dự thi có chất lượng tốt, nguồn tư liệu phong phú, dồi dào đáng tin cậy cả về nội dung thông tin hình ảnh, tri thức hiểu biết về Hiến pháp và lịch sử lập hiến của nhân loại cũng như của Việt Nam. Sau các vòng chấm thi, Ban tổ chức đã quyết định trao 1 giải Đặc biệt, 4 giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba và 130 giải Khuyến khích cho các cá nhân; 5 giải A, 5 giải  B, 8 giải C cho tập thể và 10 giải thưởng khác.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Ngày Pháp luật đã từng bước đi vào cuộc sống, trở thành một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, cũng như thành công của Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; góp phần xây dựng hình ảnh nhà nước pháp quyền, thực thi quyền làm chủ của người dân, phát huy tối đa nhân tố con người...

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các đoàn thể và đồng bào, đồng chí; hoan nghênh Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan đã có sáng kiến tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015. 

Để Ngày Pháp luật năm 2015 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, hiệu quả, đồng thời phát huy hiệu ứng tích cực của Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật theo các định hướng sau đây: Tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm cụ thể hóa đúng nội dung, tinh thần của Hiến pháp, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị; cấu trúc hợp lý giữa thể chế Nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân chủ; bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Triển khai thật tốt các luật, bộ luật mới; kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế sau 2 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật, tránh phô trương, hình thức, bảo đảm thực sự có ý nghĩa như Hiến pháp, Luật phổ biến giáo dục pháp luật đã đề ra; tạo chuyển biến sâu sắc trong ý thức chấp hành pháp luật, trước hết trong cán bộ, công chức, đảng viên đáp ứng yêu cầu từng bước chuyển hướng chiến lược từ xây dựng pháp luật sang hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật... Tập trung cao cho công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực pháp luật, pháp chế, tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và hội nhập quốc tế.

Danh sách các tập thể, cá nhân được giải cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”

Giải Đặc biệt

Nguyễn Thị Đắc Hương, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Giải nhất

1. Vương Chí Hiếu, Công ty Thuốc lá Thăng Long, TP Hà Nội.

2. Trần Thị Thu Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

3. Trần Thị Lân, Sở Tư pháp Hà Tĩnh.

4. Nguyễn Cảnh Thông, Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an.

Giải A cho tập thể

1. Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Quốc phòng

2. Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Công an

3. Ban Tổ chức cuộc thi thành phố Hà Nội

4. Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh Thanh Hóa

5. Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh Hà Tĩnh

Các giải thưởng khác

1. Giải cho người dự thi nhiều tuổi nhất (100 tuổi): Nguyễn Mạnh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

2. Giải cho người dự thi ít tuổi nhất (8 tuổi): Nguyễn Thị Giang, lớp 2Đ, Trường Tiểu học Song Giang, Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

3. Giải cho bài dự thi công phu, sáng tạo: Nguyễn Thành Lê, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam.

4. Giải cho bài dự thi của thí sinh vùng hải đảo có bài dự thi xuất sắc: Bùi Thị Phượng, Hội Khuyến học huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

5. Giải cho bài dự thi viết tay, có nội dung và hình thức thể hiện ấn tượng: Hồ Hải Anh, xã Thanh Dương, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

6. Giải cho bài dự thi thí sinh vượt qua chính mình: Vũ Văn Chu, Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Nguyễn Hương