Tham dự cuộc gặp mặt có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV Tòng Thị Phóng đã báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình và kết quả hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội từ khi thành lập đến nay.

Trải qua 9 năm thành lập, ghi dấu ấn ở 3 nhiệm kỳ Quốc hội, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội đã có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và đóng góp vào thành tựu chung của ngoại giao nghị viện.

Trong phát biểu của mình, một số nữ đại biểu Quốc hội bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác cán bộ nữ, tạo điều kiện để nữ đại biểu Quốc hội nâng cao trình độ, năng lực, chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực hơn trong các hoạt động của Quốc hội, tham gia ngày càng nhiều trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam.

Lắng nghe các ý kiến phát biểu và đề xuất, kiến nghị của nữ đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng không ngừng của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đất nước. Trong những thành tựu chung của đất nước, những kết quả quan trọng đã đạt được trong hoạt động của Quốc hội thời gian qua, có vai trò, đóng góp đặc biệt quan trọng của các nữ đại biểu Quốc hội.

Bày tỏ vui mừng có dịp gặp gỡ các nữ đại biểu Quốc hội, đại diện cho hơn 50 triệu phụ nữ cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới là quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. 

Qua các nhiệm kỳ, Quốc hội Việt Nam luôn có tỷ lệ nữ đại biểu thuộc diện cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới; chất lượng nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam ngày càng được nâng cao. Thông qua hoạt động Quốc hội, nhiều nữ đại biểu ngày càng trưởng thành, đảm nhận những cương vị chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư mong muốn các nữ đại biểu Quốc hội không ngừng học tập, nâng cao trình độ, hiểu biết sâu hơn về luật pháp, công tác đối ngoại. 

Tổng Bí thư hoan nghênh, đánh giá cao việc thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và mong rằng thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực của Nhóm, các nữ đại biểu Quốc hội sẽ tăng cường giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau kinh nghiệm hoạt động Quốc hội, góp phần để Quốc hội ngày càng làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, để Quốc hội Việt Nam là một Quốc hội trí tuệ và chân thành.

PV (TTXVN)