Ngày 14-12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết 3 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khoá XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm: Chương trình số 01-CTr/TU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh; Chương trình 05-CTr/TU về tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong tình hình mới; Chương trình số 07-CTr/TU về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giai đoạn 2016-2020.

Các báo cáo tổng kết tại hội nghị cho thấy, bước đầu, Hà Nội đã khắc phục tình trạng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, hoạt động của tổ chức bộ máy, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Hà Nội được nâng cao hơn… Với Chương trình số 05-CTr/TU, việc thực hiện được TP cụ thể hóa thông qua 12 chuyên đề, đề án nhằm tăng cường công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn Hà Nội.

Nhờ đó, TP bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với khoảng 2.000 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn mỗi năm; giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, môi trường bình yên của Thủ đô.

Tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm; không để tồn tại các tụ điểm phức tạp, gây nhức nhối trong dư luận. Hà Nội cũng đã bước đầu đã đạt được kết quả nhất định ở cả hai lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Dù vậy, qua các báo cáo tổng kết cũng cho thấy, việc thực hiện 3 chương trình nói trên vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và tiếp tục triển khai trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của các Ban chỉ đạo cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong việc thực hiện thắng lợi 3 chương trình kể trên, góp phần vào kết quả chung của TP.

Nhấn mạnh từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 10 tháng, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy lưu ý, phải tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, bảo đảm thận trọng, khoa học, công khai, dân chủ.

T.Linh