Các chế độ ưu đãi đối với từng diện đối tượng người có công được quy định ngày càng đầy đủ, bao phủ hầu hết các mặt trong đời sống. Trong đó, trợ cấp ưu đãi được quy định phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ, đảm bảo mức sống của người có công và thân nhân.

Cùng với nguồn kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng từ ngân sách Nhà nước, phong trào Đền ơn đáp nghĩa được duy trì ở các địa phương. Chỉ tính riêng từ năm 2007 - 2016, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Trung ương đã vận động được trên 21,36 tỷ đồng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của địa phương huy động được 214.500 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Phong trào tặng sổ tiết kiệm của cả nước được 131.600 sổ với tổng kinh phí hơn 5.356 tỷ đồng. Cùng với đó, xây dựng mới 96.831 nhà tình nghĩa trị giá 111.575 tỷ đồng, sửa chữa 71.745 nhà tình nghĩa trị giá 20.000 tỷ đồng.

Phong trào nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chăm lo đời sống của các đối tượng và gia đình người có công với cách mạng. Có 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng.

Các bộ ngành, địa phương cũng đã tập trung giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại. Đến nay, 4,16% đối tượng là người có công chưa được hưởng đầy đủ chính sách đã được giải quyết cơ bản.

Hải Châu