Tham dự và chủ trì hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP  Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở đánh giá Chương trình hợp tác giai đoạn 2014 – 2019, phân tích các tiềm năng lợi thế của tỉnh Nghệ An và TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo hai địa phương đã ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2019 – 2025, với định hướng mới trên cơ sở tiềm năng và nguồn lực của hai bên, tạo cơ chế chính sách đột phá để huy động các thành phần kinh tế trong xã hội tích cực tham gia chương trình hợp tác ở nhiều lĩnh vực và hình thức khác nhau. 

Điều này sẽ tạo tiền đề cho các ngành và các doanh nghiệp của hai địa phương chủ động ký kết hợp tác theo ngành, lĩnh vực; tích cực nghiên cứu, khảo sát và tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh Nghệ An và TP Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương nói riêng và của cả nước nói chung.

Theo đó, tỉnh Nghệ An và TP Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác, liên kết, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai địa phương; trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, về môi trường đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư; tăng cường phối hợp tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư, kinh doanh, tổ chức các hoạt động, sự kiện đầu tư, thương mại giữa hai địa phương.

Hai địa phương tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt tập trung vào một số ngành công nghiệp động lực như luyện thép, cơ khí hóa chất gắn với Khu công nghiệp Đông Hồi và ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao như: cơ khí chế tạo, sản xuất thiết bị điện, điện tử tin học, chế tạo ôtô, thiết bị công nghệ cao, dược phẩm, chế biến nông, lâm, thủy sản công nghệ cao.

Thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Nghệ An và TP Hồ Chí Minh, tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh cũng như trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh Nghệ An, tập trung vào các doanh nghiệp lớn, các dự án có tính đột phá, đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu kinh tế, đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. 

Song song đó, hai địa phương tăng cường hợp tác, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh lực nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; thường xuyên trao đổi thông tin về công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp và kinh nghiệm phát triển các làng nghề thủ công mỹ nghệ, phát triển thị trường cho các sản phẩm truyền thống; đẩy mạnh cung cấp thông tin, chính sách của tỉnh đối với lĩnh vực công nghiệp; giới thiệu quy hoạch, kế hoạch, các chương trình phát triển các khu, cụm công nghiệp của hai địa phương.

Tỉnh Nghệ An và TP Hồ Chí Minh cũng đề ra phương hướng trong việc tăng cường phối hợp, liên kết trên lĩnh vực công thương, thương mại, phát thanh – truyền hình, văn hóa thể thao, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch…

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, tỉnh Nghệ An là địa phương có nhiều tiềm năng tại khu vực miền Trung, có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng. Tuy nhiên, việc thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh còn hạn chế.

Do đó, hai Sở Du lịch cần tăng cường hơn nữa trong việc hợp tác phát triển trên lĩnh vực du lịch, tập trung giới thiệu nơi quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, về truyền thống cách mạng của tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, hai địa phương cũng cần phát huy lợi thế của từng địa phương trên tinh thần hợp tác phát triển cùng có lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – chính trị, trật tự - an toàn xã hội của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Đặc biệt, sự hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An không chỉ là hợp tác kinh tế - xã hội mà còn là sự hợp tác đặc biệt, có ý nghĩa to lớn thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với quê hương Bác Hồ kính yêu.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Nghệ An là trung tâm khu vực Bắc Trung bộ, là địa phương có lợi thế về tài nguyên đất, du lịch, nguồn lao động dồi dào, nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đây là điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp từ TP Hồ Chí Minh đầu tư phát triển. Tỉnh Nghệ An cam kết tạo thuận lợi tối đa về cơ chế, chính sách cho các nhà đầu tư, động viên các doanh nghiệp phát triển sản xuất hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng mong muốn hai địa phương cùng với việc liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực để tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của vùng Bắc Trung bộ.

Tá Chuyên