Hội nghị lần này tập trung thảo luận, góp ý và quyết định Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa X; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa X; 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về 7 chương trình đột phá (gồm: chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập; giảm ô nhiễm môi trường; giảm ngập nước; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chỉnh trang và phát triển đô thị).

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã trình bày dự thảo về 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về 7 chương trình đột phá.

Về chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết mục tiêu chủ yếu là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố cao và ổn định; chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, trọng tâm là phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý...

Xây dựng thành phố thông minh, năng động, hiện đại với khả năng kết nối sâu sắc vào chuỗi giá trị khu vực và quốc tế, cạnh tranh với các thành phố lớn của châu Á; là điểm nhấn về thu hút đầu tư và khởi nghiệp; phát huy vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với chương trình cải cách hành chính, ông Nguyễn Thành Phong cho biết: Mục tiêu đến năm 2020, thành phố xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với đô thị đặc biệt, có mô hình hiệu quả cho từng cấp phường, xã, thị trấn, quận, huyện, sở, ban, ngành, đảm bảo công khai minh bạch; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí cho người dân, doanh nghiệp.

Với chương trình được xây dựng mới là chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, theo ông Nguyễn Thành Phong, mục tiêu chủ yếu là tập trung nguồn vốn đầu tư để chỉnh trang và phát triển đô thị, phấn đấu hoàn thành việc di dời toàn bộ nhà ở trên và ven kênh rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn; xây mới, thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp; xây dựng và phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng đã trình bày các mục tiêu chủ yếu và chỉ tiêu cụ thể của các chương trình hành động đối với các chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với 6 chương trình nhánh theo từng lĩnh vực gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị, ngành y tế, giáo dục đại học cao đẳng, đào tạo nghề, đội ngũ doanh nhân, văn hóa, thể dục thể thao; các chương trình giảm ô nhiễm môi trường; giảm ngập nước; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông.

Hoàng Anh Tuấn