Theo đó, việc vi phạm quy trình vận hành liên hồ chứa đối với cá nhân bị phạt từ 10 triệu-250 triệu đồng, mức phạt tăng lên gấp đôi đối với tổ chức.

Mức phạt cao nhất 220 triệu - 250 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không đảm bảo mực nước tối thiểu của hồ chứa dẫn đến không đảm bảo đủ nước cấp cho hạ du, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Mức phạt này cũng được áp dụng cho hành vi không đảm bảo thời gian xả trong mùa lũ, tiếp tục nâng cao mực nước hồ trong tình thế có khả năng xuất hiện mưa lũ…

K.Vy