Do đó, Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đã chủ động tính toán điều tiết nước hợp lý, phấn đấu hoàn thành sản lượng điện giao 8,259 tỷ kWh điện và tích nước hồ cuối năm 2020 đạt tới cao trình cho phép trên 116m.

Nhà máy đã phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn, tính toán điều tiết nước hợp lý cho việc sản xuất điện.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu vụ Xuân năm 2020, nước sinh hoạt cho khu vực hạ du sông Đà và khu vực đồng bằng Bắc bộ, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình phải duy trì hoạt động chạy 8 tổ máy để cung cấp đủ lượng nước.

L.Hiệp