Ngày 6-10, tại Hà Nội, Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU-ESRT) tổ chức.

Toàn cảnh hội nghị

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho biết với sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT, các địa phương đã chia sẻ về kết quả bước đầu và kế hoạch quản lý điểm đến trong thời gian tới, đồng thời đề xuất những giải pháp hợp tác quản lý điểm đến giữa các địa phương nhằm phát triển sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá xúc tiến du lịch.

Tại hội nghị, chuyên gia kỹ thuật Dự án EU-ESRT đã giới thiệu tổng quan về hỗ trợ hình thành tổ chức quản lý điểm đến tại các địa bàn ưu tiên. Theo đó, Dự án EU-ESRT đã hỗ trợ hình thành các tổ chức quản lý điểm đến tại 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, 3 tỉnh Duyên hải miền Trung, 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, 4 tỉnh Bắc miền Trung và tỉnh Quảng Ninh. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT với ngành Du lịch Việt Nam, tập hợp được nhiều kinh nghiệm của các chuyên gia trong khu vực và trên thế giới về phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. 

Lưu Hiệp