Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, sáng 13-11, Quốc hội đã nghe Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình báo cáo về công tác của ngành Tòa án trong năm 2018.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, năm 2018, hệ thống Tòa án đã có nhiều đổi mới, tích cực thực hiện 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử và thu được kết quả tích cực. 

Mặc dù số lượng các vụ việc tăng nhiều nhưng hầu hết đều được giải quyết trong thời hạn luật định; chất lượng xét xử cao hơn. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các vụ án lớn, trọng điểm, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế đều được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Việc áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo, nhất là các bị cáo phạm tội về tham nhũng được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự và vụ án hành chính cũng có nhiều tiến bộ, đã chú trọng việc tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính và hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự. Các Tòa án đã chủ động phối hợp với các Trung tâm quản lý người nghiện tổ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự của các địa phương.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, trong năm qua, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo sửa đổi quy trình xử lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết; tăng cường cơ chế giám sát, kiểm tra đối với công tác này; tiếp tục tăng cường cán bộ, Thẩm phán cho các Tòa án nhân dân cấp cao và các đơn vị nghiệp vụ của Tòa án nhân dân Tối cao.

Đã công khai các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử; ứng dụng gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ, cấp tống đạt, thông báo văn bản tố tụng qua mạng và bằng phương tiện điện tử; xây dựng phần mềm phục vụ công tác chuyên môn và quản lý.

Nhận xét chung về công tác của ngành, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, mặc dù năm 2018 nhiệm vụ đặt ra cho các Tòa án rất nặng nề nhưng với việc thực hiện nhiều giải pháp đột phá, sát thực tế, nên hoạt động của Tòa án tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu Quốc hội giao. Chất lượng công tác xét xử được nâng lên, tạo tiền đề quan trọng cho chuyển biến tốt hơn trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chánh án nguyễn Hòa Bình cũng chỉ ra những hạn chế thiếu sót trong hoạt động của ngành Tòa án năm 2018, cụ thể: tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính và quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa đạt yêu cầu; còn có trường hợp áp dụng pháp luật không đúng, tiến độ giải quyết chậm, thời gian còn kéo dài; Tổ chức bộ máy của các Tòa án còn có những bất cập, chưa hợp lý; vẫn còn để xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức Tòa án có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Trên cơ sở nhận thức được những tồn tại hạn chế của ngành, Chánh án Nguyễn Hòa Bình kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét đưa nội dung xây dựng dự án Luật Hòa giải, đối thoại ngoài tố tụng tại Tòa án vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019; Chính phủ, Quốc hội quan tâm bố trí nguồn kinh phí để sớm trang cấp đồng bộ các trang thiết bị cho phòng xét xử của tất cả các Tòa án theo mô hình phòng xét xử mới như quy định của pháp luật.


Thu Anh