Ngày 17-6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức toạ đàm giữa 2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam- Lào. Tại đây, 2 Bộ đã thông báo tình hình kinh tế chung và môi trường đầu tư của hai nước trong thời gian qua cũng như thực hiện những kế hoạch kinh tế- xã hội trong 2016-2020.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, ngài Xu-phăn Kẹo- Mi-Xay cho biết, trong 2 năm 2014-2015, Lào thu hút hơn 3,5 tỷ USD từ các dự án FDI; trong đó, Việt Nam là 4,9 triệu USD, đứng thứ 3 trong 53 nước đầu tư tại Lào. Trong giai đoạn tới, đến năm 2030, Lào phấn đấu phát triển kinh tế xã hội, tạo sự phát triển đưa đất nước thành nước phát triển có thu nhập trung bình cao theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững. Ngài Xu-phăn Kẹo- Mi-Xay mong rằng, quan hệ giữa 2 bên, với các dự án viện trợ đã giúp đỡ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp triển khai và báo cáo Thủ tướng chỉ đạo; đồng thời, tiếp tục khảo sát đánh giá lại các dự án mà 2 bên đã ký trong giai đoạn từ 2016-2020. Đặc biệt, năm 2017 tiếp tục thực hiện các dự án đã ký kết để nâng hiệu quả thiết thực của các dự án đã cam kết.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam- Lào đã phát triển mạnh mẽ, hai bên đạt được những kết quả tốt trong ký kết các hiệp định song phương, và triển khai các dự án đã ký kết thuận lợi nhất. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đã chúc mừng những thành tựu và kết quả mà Chính phủ và nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua. Đây là nỗ lực lớn trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới và nội bộ Lào. Bộ trưởng Dũng cũng đặc biệt ấn tượng với mục tiêu, nhiệm vụ Lào đặt ra từ nay đến năm 2030 với mục tiêu rất táo bạo, tham vọng với 7 chiến lược quan trọng.

Bộ trưởng Dũng tin tưởng rằng, Chính phủ và nhân dân Lào sẽ đạt được mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Lào trong quá trình thực hiện mục tiêu.


Quang cảnh buổi toạ đàm 2 Bộ KH&ĐT Việt Nam- Lào tại Hà Nội.

Để triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác 2 nước, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, nội dung quan tâm là kiện toàn Ủy ban Liên Chính phủ, hợp tác song phương để cơ chế này đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời, đối với hợp tác đầu tư, Bộ trưởng đề nghị Cục khuyến khích đầu tư Lào và Cục Phát triển Doanh nghiệp, Cục Đầu tư nước ngoài ( Bộ KH&ĐT Việt Nam) cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả, thúc đẩy đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Tới đây, 2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam – Lào, với vai trò thường trực Ủy ban hợp tác 2 nước cần nỗ lực với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các tuyên bố chung mà 2 nước đã ký kết…


Lưu Hiệp