Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính Phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị đã đảm bảo theo đúng yêu cầu của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và phù hợp với thực tiễn của địa phương; phát huy các giải pháp để sớm ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm ANTT, an toàn xã hội và an ninh trên tuyến biên giới. 

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền hai địa phương từ tỉnh đến xã đã tích cực phối hợp với các Bộ, ban ngành tổ chức khảo sát thực địa, xác định đường địa giới hành chính, vị trí cắm mốc; tổ chức cắm mốc, đo tọa độ, độ cao mốc địa giới hành chính cấp tỉnh ở 2 khu vực.

Đại diện các cơ quan 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị dự hội nghị bàn giao, tiếp nhận quản lý địa giới hành chính.

Tại hội nghị, căn cứ đường địa giới hành chính đã được xác định tại thực địa và trên bản đồ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao để tỉnh UBND tỉnh Quảng Trị quản lý 261 hộ, 966 khẩu và toàn bộ hiện trạng sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất với tổng diện tích 7.239 ha đất các loại thuộc thôn Pire 1 (thôn 6) và thôn Pire 2 (thôn 7) thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới cho xã A Bung, huyện Đakrông. Hiện xã Hồng Thủy còn 575 hộ dân, 3.951 ha đất các loại.

Tiến hành xác định mốc địa giới hành chính giữa hai huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và Đakrông, tỉnh Quảng Trị trên thực địa.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu UBND các xã liên quan có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc bàn giao, thống kê, kiểm kê để thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất… theo địa giới hành chính được xác định cũng như tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách cho người dân, không để bị gián đoạn.

Địa giới hành chính giữa hai huyện A Lưới và Đakrông được xác định bằng các cột mốc trên thực địa.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả, có trách nhiệm của tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Quảng Trị trong quá trình giải quyết tuyến địa giới hành chính do lịch sử để lại, cũng như phối hợp triển khai công tác bàn giao, tiếp nhận. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong người dân yên tâm khi chuyển về xã A Bung và tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để người dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.


Anh Khoa