Để Kỳ thi năm 2016 phải được tổ chức an toàn, trung thực, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung làm tốt những công việc trọng tâm.

Trong đó, Bộ GD&ĐT có trách nhiệm hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kế hoạch triển khai; Dự báo sát thực các khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện để chủ động phương án xử lý, giải quyết phù hợp; Phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các trường đại học thực hiện chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt Kỳ thi; Phối hợp với Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam chỉ đạo, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả Kỳ thi phục vụ tuyển sinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học, bảo đảm công bằng, thuận lợi cho thí sinh và nhà trường.

Đồng thời, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết liên quan đến Kỳ thi, kết quả Kỳ thi, kết quả tuyển sinh; Giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phải chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi; Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, đăng ký xét tuyển trực tuyến và chuyển phát kịp thời hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
Thí sinh tham gia xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các tỉnh thành phố phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi và giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp, theo sự phân công của Bộ GD&ĐT, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến Kỳ thi, bố trí đầy đủ cán bộ tham gia tổ chức thi và tuyển sinh.

Các đơn vị này phải nghiêm túc triển khai tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ được cử tham gia, bảo đảm tuyển sinh công bằng, minh bạch tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bức xúc như một số nơi trong năm 2015.

Huyền Thanh