Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng đơn vị, tinh giản biên chế, tăng cường tự chủ theo các Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Theo quyết định này, hiện có 50 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT, trong đó có 32 trường ĐH và 3 ĐH vùng là ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng và ĐH Thái Nguyên; 3 trường CĐ (Sư phạm Trung ương, Sư phạm Trung ương Nha Trang và Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh) và 4 trường dự bị ĐH, 2 trường hữu nghị, 1 trường phổ thông, 2 viện nghiên cứu và 3 trung tâm đào tạo.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã chủ động yêu cầu 3 trường: Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xây dựng đề án không trực thuộc cơ quan chủ quản Bộ GD&ĐT để trình Chính phủ phê duyệt.

HT