Dự án Nhà máy Nhiệt điện Đức Giang sẽ chỉ cấp điện cho các nhà máy hóa chất của Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang - Lào Cai, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, Lào Cai yêu cầu chủ đầu tư làm rõ các vấn đề lưu ý của các Bộ, ngành và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình lập, phê duyệt dự án theo quy định; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường.

V.H.