Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, một trong những điểm nổi bật của ngành năm 2019 là hoàn thành việc đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017. 

Việc đánh giá lại quy mô GDP đã phản ánh bức tranh kinh tế của đất nước xác thực và rõ nét hơn, nâng cao vị thế kinh tế của đất nước trong khu vực và thế giới, phản ánh thay đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu tiêu dùng, kết quả đánh giá lại GDP giúp Chính phủ có chính sách sát thực hơn, hiệu quả hơn, từ đó người dân sẽ được hưởng lợi từ chính sách đúng. 

Ngoài ra Tổng cục Thống kê đã xây dựng và cập nhật những kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý với các giải pháp cụ thể để Bộ KH&ĐT, Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ trong chỉ đạo điều hành nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, xây dựng kịch bản lạm phát hàng năm, đưa ra các kiến nghị trong điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương nhằm đảm bảo mục tiêu kiểm soát mà Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra, do đó, công tác điều hành, kiểm soát lạm phát của Chính phủ rất thành công.

Thủ tướng khẳng định, số liệu thống kê là khách quan, chặt chẽ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đánh giá cao, sự đóng góp nhiều mặt của ngành thống kê đối với việc phát triển của đất nước thông qua hệ thống số liệu khoa học, chính xác của ngành. 

Thủ tướng cũng khẳng định, số liệu thống kê là khách quan, chặt chẽ, đúng pháp luật, “chưa bao giờ hay bất cứ đồng chí lãnh đạo nào yêu cầu Tổng cục Thống kê phải sửa số liệu này, số liệu khác trong quá trình thống kê kinh tế-xã hội đất nước” và cho biết “hằng tháng, sau ngày 25, tôi đều muốn nghe xem các đồng chí thống kê nói cái gì”.

Trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Thống kê nâng cao chất lượng công tác thống kê, đặc biệt công tác phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam và các đề án lớn của ngành, nhất là Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. 

Tiếp tục tổng hợp, công bố việc điều chỉnh quy mô GDP năm 2018, 2019, 2020 và số liệu GDP các địa phương, xây dựng bộ số liệu đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Phải đổi mới hơn nữa phương pháp, chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam, trong đó tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung nghiên cứu phương pháp thống kê mới, hiện đại nhằm giảm thiểu “vùng trống thông tin”, nhất là những thông tin rất quan trọng như năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, các khu vực kinh tế chưa được quan sát, các chỉ tiêu giám sát, đánh giá quá trình cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. 

Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê tình hình kinh tế-xã hội đến các doanh nghiệp và nhân dân để làm sao các con số thống kê là “con số biết nói”, biến thành hành động.

Ngoài ra, Tổng cục Thống kê cần tiếp tục mở rộng, tăng cường hội nhập quốc tế, thúc đẩy hợp tác với các Cơ quan Thống kê quốc gia có trình độ thống kê phát triển, các tổ chức Liên hợp quốc, các đối tác phát triển và Asean để tiếp cận và áp dụng các chuẩn mực quốc tế mới về thống kê, nâng cao chất lượng số liệu và vị thế của ngành Thống kê trong khu vực và quốc tế.

Tại sự kiện, Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.


Lưu Hiệp