Báo cáo với Thủ tướng và Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Trong 18 chỉ tiêu chủ yếu, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, chỉ có 1 chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng là không đạt kế hoạch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong năm 2018, tỉnh Đắk Lắk đã huy động được hơn 27.726 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội (đạt 100,02% kế hoạch), môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp được cải thiện. Tính đến cuối tháng 11-2018, toàn tỉnh đã thu hút được 60 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng. 

Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Đồng thời tăng cường thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó, nhiều vụ vi phạm đã được ngăn chặn, xử lý kịp thời, số vụ vi phạm có xu hướng giảm về cả mức độ lẫn tính chất…

Trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo quyết liệt; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp được tập trung chỉ đạo cả các vụ việc tồn đọng; công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được nhiều kết quả, giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với tỉnh Mondulkiri, Camphuchia…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng vui mừng nhận thấy tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu và đạt kết quả tích cực, đặc biệt là việc tăng cường mời gọi đầu tư vào những lĩnh vực quan trọng của sản xuất và đời sống dân sinh, gìn giữ môi trường. 

Thủ tướng cũng đánh giá cao tỉnh Đắk Lắk, nhất là việc phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung tay gây dựng, phát triển địa phương. Cùng với đó, an ninh trật tự, an toàn xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện.

Nhấn mạnh đến lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý tỉnh Đắk Lắk cần đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho việc phát triển kinh tế; phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo…

Về xã hội Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tập trung nguồn lực cho chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cho đời sống nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Chủ động ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và bảo vệ tài nguyên môi trường. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh và giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Toàn cảnh buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng cũng lưu ý Đắk Lắk trong quá trình phát triển, tỉnh cần tiếp tục đổi mới toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu; giảm hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo; tăng cường quản lý đất rừng, đất công. 

Đắk Lắk cũng cần chú ý phát triển nguồn nhân lực, quan tâm công tác an sinh xã hội, không để người dân nào thiếu đói, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Phát triển du lịch, dịch vụ, nhất là phát huy các lễ hội văn hóa đặc sắc ở địa phương; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục…

“Cà phê VN rất có vị thế, vậy Đắk Lắk cần có định hướng nông nghiệp xanh, sạch, công nghệ cao là rất quan trọng. Đây phải là vùng xanh sạch, không được sa mạc hóa khu vực, phát triển nông nghiệp công nghệ cao để cải thiện hơn nữa đời sống nhân dân. Lấy văn hoá trụ cột để phát triển kinh tế xã hội. Muốn vậy phải phát triển sân sân bay, giao thông đường bộ... để thu hút du lịch, quảng bá văn hoá. Hiện nay sân bay Buôn Ma Thuột đã quá nhỏ bé để phát triển, vậy nên cần có chiến lược dù đầu tư tư nhân hay nhà nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh phải đầu tư nông nghiệp thông minh, chế biến sâu để giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Cần chú trọng xây dựng, kiện toàn khâu cán bộ đủ phẩm chất, tầm nhìn. “Thủ tướng, các bộ ngành đến đây, đưa ta nhiều giải pháp mà không có ai làm thì sao được”, Thủ tướng nói.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Đắk Lắk. Về xây dựng đô thị Buôn Ma Thuột, Thủ tướng yêu cầu cần xác định tầm nhìn đây là đô thị trung tâm của khu vực. Về điện năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo cần chú trọng năng lực nhà đầu tư, vật liệu xây dựng. Tỉnh cũng cần phải sớm rà soát, báo cáo vùng phát triển điện năng lượng mặt trời hết sức cụ thể để Thủ tướng phê duyệt.

Về đề nghị làm cửa khẩu, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải tính toán mọi mặt lợi hại mới tính toán tiếp. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành Trung ương tính toán, tham mưu thủ tướng về đề xuất xin “hợp thức hoá” đất nông lâm trường bị lấn chiếm, xâm canh…


Văn Thành