Cùng đến dự và chúc mừng các nghệ sĩ còn có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cấp Nhà nước Nguyễn Ngọc Thiện; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu NSND cho Đại tá Nguyễn Văn Hải.

Báo cáo về công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: Trình tự, thủ tục, quy trình xét tặng được thực hiện theo đúng quy định và kế hoạch. Hội đồng cấp Nhà nước nhận được 105 hồ sơ đề nghị xét danh hiệu NSND và 359 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT từ 48 Hội đồng cấp Bộ/ngành/tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 

Sau khi 5 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước gồm Sân khấu, Âm nhạc, Múa, Điện ảnh, Phát thanh- Truyền hình họp, xét, thảo luận hồ sơ theo từng chuyên ngành, 84 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 310 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đủ điều kiện đã được trình Hội đồng cấp Nhà nước. 

Hội đồng cấp Nhà nước đã bỏ phiếu kín về từng hồ sơ và nhất trí trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước ra Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND cho 84 nghệ sĩ và danh hiệu NSƯT cho 309 nghệ sĩ. Kết quả, có 84 NSND, 307 NSƯT được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu. Các nghệ sĩ thuộc 9 dân tộc: Kinh, Thái, Mường, Tày, Nùng, H’Mông, Ê Đê, Jơ Rai, Khmer. NSND Đường Tuấn Ba là nghệ sĩ nam cao tuổi nhất, sinh năm 1927. NSND Phó Thị Đức (Kim Đức) là nghệ sĩ nữ cao tuổi nhất, sinh năm 1931.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho nghệ sĩ được phong tặng lần 9 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể các nghệ sĩ được vinh danh trong dịp này. Thủ tướng nhấn mạnh: Danh hiệu NSND, NSƯT là phần thưởng cao quý nhất mà Nhà nước, nhân dân dành tặng cho đại diện tiêu biểu của đội ngũ văn nghệ sĩ trong cả nước. Đây là những nghệ sĩ đã luôn nỗ lực rèn luyện, trưởng thành và không ngừng sáng tạo trong sự nghiệp nghệ thuật, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu. 391 nghệ sĩ được vinh danh hôm nay thực sự là những viên ngọc quý của đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhận định: Thời gian qua, sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung, nghệ thuật nói riêng của đất nước ta đã có nhiều bước tiến quan trọng, nhưng cũng còn có không ít khó khăn, thách thức và cả những hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận và sớm có các giải pháp kịp thời. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, văn nghệ rất đặc biệt và không chỉ chúng ta, mà ngay cả bạn bè quốc tế, cũng coi đây là một di sản phi vật thể quý giá. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và một số nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND tại buổi lễ

Ngày nay, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế, bùng nổ của các phương tiện truyền bá sản phẩm nghệ thuật, công nghệ giải trí, đang làm thay đổi phương cách truyền tải nghệ thuật và văn hóa cảm thụ, hiện tượng suy thoái văn hóa của một bộ phận xã hội cũng như cán bộ; chạy theo thương mại, giật gân, thậm chí bóp méo lịch sử trong sáng tác và biểu diễn, đặt ra cho cộng đồng văn nghệ sĩ Việt Nam một câu hỏi lớn là: Qua nghệ thuật của mình, chúng ta có thể làm gì để cho tâm hồn văn hóa dân tộc ngày càng đẹp, càng sáng hơn?

Các nghệ sỹ có ảnh hưởng lên những giá trị của xã hội thông qua các tác phẩm của mình. Vì xã hội tin yêu các nghệ sỹ. Nhưng khả năng ảnh hưởng ấy cũng đi đôi với trách nhiệm xã hội lớn lao. Các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có thể nâng cao giá trị, chuẩn mực xã hội lên, phê phán cái xấu, tôn vinh cái đẹp, góp phần xây dựng đất nước. 

Để Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, chúng ta cần một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Trong đó kỷ luật, trách nhiệm, tự trọng, chính trực, không ngừng sáng tạo phải là nét nhận dạng văn hóa chung của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là đối với các nghệ sỹ, từ đó là sợi chỉ vô hình gắn kết nét đẹp truyền thống lịch sử, bản sắc của 54 dân tộc anh em.

Cần phải xác định rõ các tiêu chuẩn cao về văn hóa và các giá trị đạo đức xã hội, lối sống cho người Việt Nam thông qua các tác phẩm văn hóa đặc sắc, thể hiện giá trị chân thiện mỹ, lịch sử hào hùng, tự hào dân tộc, để văn hóa được ngấm vào tâm hồn và tạo ra khí phách Việt Nam. 

Cần hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam; tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn. Từ đó văn hóa mới trở thành nền tảng đích thực cho hội tụ - kết nối tinh hoa khoa học kỹ thuật, tạo sức hút đối với quốc tế, và nền tảng cho phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành công nghiệp văn hóa và ngành du lịch, để tạo ra sự khác biệt, một thương hiệu cho Việt Nam. 

Văn hóa chính là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, trong đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" và "Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020"…

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao danh hiệu cho 84 nghệ sĩ được trao tặng, truy tặng danh hiệu NSND. Trong đó, 3 nghệ sĩ đã, đang công tác trong lực lượng Công an: Đại tá Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Trung tá Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát CAND, Đại tá Nguyễn Văn Hải, nguyên Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Kịch nói CAND. Ban tổ chức cũng đã trao tặng danh hiệu NSƯT cho 307 nghệ sĩ được phong tặng, truy tặng đợt này.
Hoa Nguyễn