Hôm nay (26-3), Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3. Đây là phiên họp cuối cùng do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì. Đầu giờ sáng, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã tiến hành chụp hình lưu niệm.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: Phiên họp này, Chính phủ làm việc bình thường sau đó chúng ta kết thúc nhiệm kỳ Chính phủ của 20 đồng chí. Theo kế hoạch, Trung tuần tháng 7 sẽ có Chính phủ mới".

Theo chương trình, tại phiên họp, Chính phủ sẽ nghe và thảo luận Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và quý I/2016; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2015-2016; tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong quý I/2016, nhiệm vụ quý II/2016; dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;…

Mở đầu phiên họp Chính phủ tháng 3, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trình bày báo cáo Tình hình Kinh tế -xã hội tháng 3 và Quý 1/2016./.

 

Theo VOV