Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về bảo vệ và phát triển rừng; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương tại đầu cầu trực tuyến 63 tỉnh, thành phố…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, thời gian qua chúng ta đã làm được nhiều việc để quản lý và bảo vệ rừng, nhất là trong nhận thức và hành động. Chúng ta đã xử lý nghiêm một số trường hợp, công tác tăng cường quản lý và bảo vệ rừng ở một số địa phương đạt được kết quả tích cực. Độ che phủ rừng năm sau cao hơn năm trước, dự báo năm 2017 đạt độ che phủ rừng theo chỉ tiêu Quốc hội giao…

Tuy nhiên bên cạnh đó, thực trạng quản lý và bảo vệ rừng, tình hình vi phạm xảy ra rất nghiêm trọng. Thủ tướng đề nghị hàng ngàn cán bộ liên quan đến công tác bảo vệ rừng của 60 tỉnh, thành tham dự hội nghị cần đánh giá đúng thực trạng công tác này, những hạn chế, yếu kém trong các ngành, các cấp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị

Đồng thời đưa ra những giải pháp hết sức khả thi để bảo vệ vốn rừng, xã hội hoá nghề rừng, giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân. “Cần bàn những biện pháp khả thi, cao hơn, từ thực tiễn các đồng chí đã quan sát được”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển rừng ở Tây Nguyên và Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhất là ý kiến đề nghị chuyển rừng ven biển, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác…

Thủ tướng đề nghị làm rõ trách nhiệm cụ thể trong quản lý, phát triển và bảo vệ rừng. “Chúng ta có hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, có cơ quan chuyên trách bảo vệ rừng, quyết tâm chỉ đạo rất lớn… nhưng một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép mà cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo. Phải coi đây là hành vi bị pháp luật nghiêm trị, xác định trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, người đứng đầu”.

“Cây củi chứ có phải cây kim đâu mà không biết chuyện này. Phải xác định lại kỷ cương, kỷ luật trong việc quản lý, bảo vệ rừng, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm. Chế tài, giải pháp cần mạnh mẽ hơn…” – Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng, chúng ta đã có một số chủ trương nâng cao đời sống của người dân, tuy nhiên cần tìm ra giải pháp tốt hơn để tránh tình trạng cuộc sống bấp bênh và người dân có trách nhiệm, gắn bó với rừng hơn. “Làm sao địa phương có rừng phải sống được bằng nghề rừng. Việc di dân tự do cần được hạn chế, nhất là các tỉnh Tây Nguyên. Làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý cụ thể”.

Thủ tướng lưu ý, về lâu dài phải tính bài toán kinh tế nào để người dân thoát nghèo, phát triển bền vững từ nghề rừng. Đây là vấn đề quan trọng, cần các biện pháp, giải pháp tổng quát, căn cơ hơn chứ không phải chỉ nhìn cái trước mắt.

Báo cáo tóm tắt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường cho biết, năm 2016 tổng diện tích có rừng là hơn 14,3 triệu ha, tăng hơn 315.000 ha so với năm 2015. Độ che phủ rừng đạt 41,19%, tăng 0,35%. 

Giá trị lâm nghiệp tăng bình quân 6,75%/năm trong giai đoạn 2013 – 2016; sản lượng gỗ rừng trồng tăng hơn 3,3 lần so với năm 2011, ước đạt mức trên 18 triệu m3 năm 2017. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng hơn 2 lần, ước năm 2017 đạt 7,6-7,8 tỷ USD…

Về tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, 9 tháng đầu năm 2017 phát hiện 13.178 vụ, giảm 21%, diện tích bị thiệt hại giảm 71% so với cùng kỳ năm 2016. Đã xử lý hành chính gần 11.000 vụ, xử lý hình sự 263 vụ. 

Riêng khu vực Tây Nguyên số vụ vi phạm giảm 10% nhưng diện tích rừng bị thiệt hại tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 53,7% tổng diện tích rừng bị thiệt hại cả nước…

Quỳnh Vinh