Chiều 4-9, Đoàn công tác Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tại tỉnh Đồng Tháp.

Năm 2017 và sáu tháng đầu năm 2018, công tác thi đua khen thưởng tại tỉnh Đồng Tháp có nhiều chuyển biến tích cực, tính chủ động, với nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng. Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng đều đảm bảo tính tiêu biểu, có tác dụng nêu gương cao. Công tác khen thưởng cho công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất được chú trọng, tôn vinh nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. 

Đồng Tháp đã phát động, thực hiện nhiều phong trào thi đua tạo sức lan tỏa, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Thi đua khởi nghiệp trong thanh niên, thanh niên xuất khẩu lao động, mô hình thoát nghèo bền vững, hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo. Nhiều mô hình tương trợ phát triển, sản xuất, hỗ trợ thoát nghèo được xây dựng, nhân rộng như: mô hình “Cây xoài nhà tôi” ở huyện Cao Lãnh, mô hình giảm giá thành sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất, mô hình “hùn vốn cất nhà”… 

Mô hình hội quán trong cộng đồng dân cư tiếp tục nhận được sự thu hút của xã hội, hình thành dạng liên kết sản xuất mới. Đến nay, Đồng Tháp đã thành lập 57 hội quán, gắn với từng ngành đặc trưng của địa phương. Toàn tỉnh có 38/119 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. TP Sa Đéc được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2017.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành làm việc tại Đồng Tháp. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác biểu dương kết quả tỉnh Đồng Tháp đã đạt được. Khi tham quan kiểm tra thực tế tại huyện Cao Lãnh, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao mô hình “Cây xoài nhà tôi” và mô hình hội quán mà Đồng Tháp đang thực hiện rất có ý nghĩa. 

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, việc phát triển thi đua cần phải giữ gìn bản sắc, đặc sắc của Đồng Tháp. Phát hiện, bồi dưỡng và đánh các nhân tố điển hình, nhân tố mới, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế và đảm bảo các chỉ số về an ninh, an toàn. 

Đồng Tháp cần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua do trung ương, địa phương phát động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng công tác khen thưởng đột xuất các trường hợp có thành tích xuất sắc nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.   

Như Anh