Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch APPF-26 Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các thành viên đã thống nhất thông qua Chương trình nghị sự và Chương trình hoạt động của APPF-26 cùng vấn đề Chủ tọa và Điều hành Hội nghị.

Ban Chấp hành cũng đã thông qua sửa đổi Quy chế APPF liên quan đến Hội nghị Nữ Nghị sỹ APPF và quy trình đăng ký phát biểu dành cho các vị đại biểu tại các phiên họp; phiên khai mạc Hội nghị APPF-26; phiên toàn thể cuối cùng và phiên bế mạc Hội nghị APPF-26.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch APPF-26 Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp.

Với tư cách là nước chủ nhà và là Chủ tịch của APPF-26, Quốc hội Việt Nam đã dự kiến chương trình nghị sự với chủ đề chung là “Quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững".

Quốc hội Việt Nam cũng đã đưa ra dự thảo bản Tuyên bố Hà Nội - Tầm nhìn mới của quan hệ đối tác nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương. 

Bản Tuyên bố đảm bảo tính kế thừa của APEC cũng như phù hợp với các Tuyên bố dấu mốc mà APPF đã từng thông qua như Tuyên bố Tokyo (1993) thành lập APPF; Tuyên bố Vancouver (1997) về tầm nhìn thế kỷ 21 của APPF; Tuyên bố Valparaiso (2001) khẳng định tầm nhìn thế kỷ 21 và tăng cường kết nối với Nghị viện các nước châu Á - Thái Bình Dương của APPF; Tuyên bố Tokyo mới (2012).

Nếu được các nước thành viên APPF nhất trí thông qua thì Tuyên bố này sẽ là kết quả đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa của APPF 26.

An Nhiên - Duy Tiến