Trả lời câu hỏi về phân công nhiệm vụ với 4 Phó Bí thư Thành ủy, ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết bà Ngô Thị Thanh Hằng đã được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Nguyễn Thị Bích Ngọc đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐND TP; Phó Bí thư Đào Đức Toàn được phân công trực tiếp phụ trách công tác xây dựng Đảng. “Còn với đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Chung, sau đại hội này, cơ quan chức năng sẽ giới thiệu ứng cử chủ tịch UBND TP Hà Nội”.
  

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Đào Đức Toàn cũng cho biết: “Vị trí Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ do Bộ Chính trị phân công”. 

Ông Toàn khẳng định công tác nhân sự cấp ủy các cấp là nội dung được quan tâm, quá trình chuẩn bị lâu dài, chuẩn bị quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng.

“Đến đại hội, 85 đồng chí được giới thiệu đều đảm bảo tiêu chuẩn, đạt tín nhiệm cao từ cơ sở. Ban chấp hành mới với 74 đồng chí có sự đổi mới 33,8%, tỷ lệ nữ đạt 12,2%, tăng 2,2%. Tuổi bình quân nhiệm kỳ này còn 50,43, nhiệm kỳ trước là 51,82 tuổi” - ông Toàn nói.

Về cơ cấu trẻ, theo ông Toàn, đây là vấn đề đã được nêu ra từ đại hội các cấp trên cơ sở, trong đó tỷ lệ trẻ không cao. “Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI có duy nhất một đồng chí bí thư thành đoàn tuổi dưới 40” - ông Toàn cho biết.

Chi Linh