Ngày 9-11, ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo xử lý dứt điểm hải sản tồn kho trong tháng 11. 

Cụ thể, với khoảng 4.400 tấn hàng tồn, với loại quá hạn sử dụng, các cơ sở, doanh nghiệp thu mua sẽ được hỗ trợ 70% giá trị hàng hóa. 

Loại hàng an toàn, chưa quá hạn sử dụng sẽ được hỗ trợ 30% giá trị hàng hóa để chủ hàng, doanh nghiệp tiêu thụ hết. 

Riêng 996 tấn hàng không an toàn, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm ban hành quy trình xử lý. 

Số hàng này sẽ được hỗ trợ 100% giá trị. “Hết đợt xử lý này, không còn hải sản tồn kho nào nhiễm độc. Đối với hải sản đánh bắt ngoài khơi, tầng nổi từ 20 hải lý trở vào cũng an toàn. Như vậy, trên thị trường không còn hải sản nhiễm độc”, ông Nguyễn Văn Trung khẳng định. 

Hải sản tầng nổi từ 20 hải lý trở vào ở miền Trung đã an toàn
NY