Thời kỳ thanh tra từ 1-1-2013 đến ngày 31-12-2017, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên, do ông Đặng Hùng Sơn, Phó Cục trưởng, Cục Phòng, chống tham nhũng, TTCP làm Trưởng đoàn. 

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm yêu cầu, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cùng các đơn vị liên quan được thanh tra cần thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra; phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. 

Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm phát biểu tại buổi công bố quyết định

Đối với đoàn thanh tra, Phó Tổng TTCP yêu cầu các thành viên đoàn thanh tra, tổ giám sát cần hoạt động đúng quy định, quy chế, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra và giám sát hoạt động đoàn thanh tra; đảm bảo các nội dung thanh tra đúng theo kế hoạch được phê duyệt; hoàn thành việc thanh tra trực tiếp nhanh gọn, không kéo dài thời gian, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra.


Nhã Lan