Đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng dự buổi công bố quyết định thanh tra.

Căn cứ Quyết định của Tổng TTCP, TTCP sẽ tiến hành thanh tra toàn diện các dự án của Công ty Lã Vọng cùng các đơn vị thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc chấp hành các quy định của pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

TTCP công bố quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng

Theo đó, đoàn thanh tra do ông Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng Cục I – TTCP làm Trưởng đoàn. Thời gian tiến hành thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế...

Tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh cho biết, TTCP sẽ tiến hành thanh tra đúng nội dung, khách quan, đúng pháp luật và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề nghị các đơn vị, cá nhân là đối tượng được thanh tra phải thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra.

UBND TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, đối với đoàn thanh tra, Phó Tổng TTCP cũng yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt.


Nhã Lan