Ngày 11-5, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã khai mạc kỳ họp lần thứ 14  - kỳ họp bất thường để xem xét các tờ trình, gồm: Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; cho ý kiến về chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công; cho ý kiến mức giải thưởng cho mỗi giải thưởng sáng tạo trên địa bàn thành phố; sửa đổi Nghị quyết 17 của HĐND thành phố về chương trình sữa học đường.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Võ Văn Hoan được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ cho biết, hiện tại UBND TP Hồ Chí Minh chỉ còn một chủ tịch và hai cấp phó. Do đó, việc kiện toàn nhân sự cho UBND thành phố là yêu cầu cấp thiết, quan trọng đối với bộ máy chính quyền thành phố. Việc này sẽ đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển của thành phố một cách thông suốt. Bà Lệ cũng đề nghị các đại biểu HĐND thành phố lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức vào bộ máy chính quyền thành phố.

Thiếu tướng Ngô Minh Châu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN).

Đọc tờ trình trước HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đã giới thiệu để HĐND xem xét, cho ý kiến và tiến hành bầu bổ sung 2 chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về sự cần thiết phải bầu bổ sung các Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, căn cứ theo quy định, UBND thành phố sẽ có không quá 5 Phó Chủ tịch, nhưng hiện nay UBND thành phố chỉ còn 2 Phó Chủ tịch.

Do đó để đảm bảo việc chỉ đạo, điều hành công việc, UBND thành phố giới thiệu Thiếu Tướng Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an thành phố và ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND thành phố để HĐND bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. 

Theo đó, có 90 phiếu bầu đã được phát ra cho các đại biểu. Kết quả, Thiếu tướng Ngô Minh Châu nhận được 88 phiếu đồng ý và ông Võ Văn Hoan đạt 82 phiếu đồng ý. Sau kết quả này, HĐND thành phố đã giao UBND thành phố hoàn tất thủ tục theo quy định để trình Thủ tướng phê chuẩn.

Tại ký họp, HĐND thành phố cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với một số cán bộ do đã được điều chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. UBND thành phố cũng giới thiệu và các đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất bầu bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở KH-ĐT; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT; ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng là Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.Đức Thắng