Tại Hội nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh 2 tháng cuối năm là thời gian nước rút, các sở ngành cần tập trung hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội và khẩn trương xây dựng kế hoạch năm 2018.

Nếu việc đến nay các đơn vị mới rà soát để cắt giảm 150 thủ tục hành chính trên tổng số 341 thủ tục là chưa đạt mục tiêu cắt giảm 50% các thủ tục mà thành phố đã đề ra, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông phối hợp cùng Sở Nội vụ thành lập các Tổ công tác rà soát từng thủ tục trên tinh thần cắt giảm tối đa những thủ tục không cần thiết, những thủ tục còn lại phải khẩn trương tiến hành trên môi trường mạng, trực tuyến cấp độ 3 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu hoạt  động thanh kiểm tra không được nhũng nhiễu doanh nghiệp

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Sở Nội vụ đôn đốc, tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý cán bộ công chức có hành vi nhũng nhiễu.

Trước phản ánh của một đơn vị rằng có ngày có đến 5 đoàn thanh tra, kiểm tra đến một doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Chủ tịch UBND TP nhắc nhở không để tái diễn tình trạng này. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 ngay từ bây giờ; Thanh tra thành phố xem xét các kế hoạch không để trùng lắp, dứt khoát không được để tình trạng chồng chéo, trùng lặp, phải thực hiện theo đúng luật. Mỗi đơn vị thanh tra không quá 1 lần trong 1 năm. 

"Chúng ta cứ kêu gọi tạo mọi điều kiện thuận lợi, “cởi trói” cho doanh nghiệp mà cứ vào thanh tra “tràn lan” thì doanh nghiệp không thể tiếp hết được. Việc thanh, kiểm tra đã có quy định rõ ràng, phải thực hiện nghiêm, không được gây khó dễ cho doanh nghiệp. Nếu thanh tra, kiểm tra từ 2 lần trở lên mà không có căn cứ rõ ràng, tôi cho phép các khu công nghiệp, chế xuất từ chối tiếp”, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị nghị Sở Xây dựng, Công ty Môi trường Đô thị tập trung công tác đảm bảo vệ sinh môi trường thu gom xử lý rác. Không để tình trạng thu gom theo các tua, tuyến còn bỏ sót, bố trí các xe đi hút rác, bụi, làm sạch không khí; yêu cầu các đơn vị trúng thầu tại các đơn vị quận huyện phải làm tốt. Đơn vị nào không đáp ứng được yêu cầu thì phải cắt hợp đồng theo quy định và chuẩn bị các đơn vị thay thế.

Đặc biệt, các Sở phải phối hợp chặt chẽ với quận huyện, Thanh tra thành phố, CATP giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện, đơn thư của người dân. Đề nghị Ban tiếp dân bất kể người dân đến lúc nào cũng phải cử cán bộ lắng nghe, ghi chép cẩn thận các thông tin người dân cung cấp... 

Để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ người dân đi lại dịp cuối năm, Chủ tịch Hà Nội nhắc nhở lực lượng Thanh tra Giao thông cần phối hợp chặt chẽ với CATP để phân luồng từ sớm; những điểm thi công các công trình hạ tầng phải có phương án cụ thể đảm bảo người dân đi lại thuận tiện.

Ngọc Yến