Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã kiểm điểm việc thực hiện Kết luận Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo. Từ sau Phiên họp thứ 9 đến nay, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã và đang được chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử.

Đặc biệt là việc các cơ quan chức năng đã khẩn trương phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 8 vụ án trọng điểm trước Đại hội XII của Đảng, đồng thời đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để xử lý dứt điểm các vụ án nêu trên theo quy định của pháp luật, đã tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân.   

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cần xác định rõ trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, chọn những việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, bởi vậy cần rà soát những công việc, đề án của Ban Chỉ đạo, đối chiếu với các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tránh trùng lắp trong quá trình triển khai thực hiện; ưu tiên những việc cấp bách. Đối với những công việc, đề án có nhiều cơ quan cùng tham gia, cần xác định rõ cơ quan nào chủ trì, cá nhân nào phụ trách, cơ quan nào tham gia...          

Về chỉ đạo các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Tổng Bí thư lưu ý, không nên chạy theo số lượng mà cần tập trung đôn đốc, làm quyết liệt, rõ đến đâu, xử đến đấy; không buông xuôi, nể nang, ngoài nhiệm vụ được giao, cần chủ động đề xuất, đoàn kết thống nhất, làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, trước hết là giữa các thành viên Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, vô cùng khó khăn, phức tạp, vẫn là vấn đề nhức nhối, xã hội chưa yên tâm. Lần này Nghị quyết Đại hội XII nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vụ đầu chống sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, chống tham nhũng, quan liêu. 

Muốn làm được, trước hết Ban Chỉ đạo phải có kế hoạch, phải làm kiên quyết, kiên trì, bài bản, đúng luật pháp, đúng quy định của Đảng, làm đúng vai, đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phải gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, thể hiện trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, không được để bản thân mình, cơ quan tham nhũng, tay đã nhúng chàm thì không làm gì được đâu. 

Ban Chỉ đạo cũng kiểm tra lẫn nhau xem ai làm tốt, ai không làm tốt…; rồi phối hợp với nhau, chúng ta đoàn kết, thống nhất với nhau, thật tâm huyết, làm hết trách nhiệm của mình… dân mong như thế".

PV (Theo TTXVN)