Các đồng chí Đặng Trọng Thăng -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành liên quan dự hội nghị.

3 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Bình có những việc làm thiết thực, cụ thể, gắn việc học tập làm theo Bác với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. 

Toàn tỉnh xây dựng, triển khai hàng trăm phong trào, cuộc vận động, cũng như các mô hình, điển hình tiêu biểu. Trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Những năm qua, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá; cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2018, tổng sản phẩm GRDP ước đạt 49.870 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình tại hội nghị.

Đến hết tháng 8-2019 hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. 263/263 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, 245 xã và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. 100% số hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.Loaded: 58.23%Remaining

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác”.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên khẳng định, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính  trị, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc triển khai, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05 với các văn bản chỉ đạo, với những nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là công tác xây dựng Đảng.  

Nghiêm túc rà soát lại để bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn để phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; xác định việc làm trong từng giai đoạn cụ thể để thực hiện. Mỗi ngành, mỗi địa phương tiếp tục đề cao tính nêu gương của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu. 

Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần coi trọng tổng kết thực tiễn, rút ra bài học, nhân rộng điển hình và kinh nghiệm để khắc phục yếu kém. Định kỳ làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân làm tốt; đồng thời phê bình, xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. 

Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không làm tròn bổn phận của mình và không làm đúng tinh thần Chỉ thị và chỉ đạo của cấp ủy địa phương trong thực hiện Chỉ thị. Gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện các nhiệm vụ nói chung, gắn với thực hiện các quan điểm chỉ đạo của cấp trên thông qua các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng Đảng. 

Đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở chú trọng làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên, hiệu quả.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thái Bình