Tại Hội nghị, thừa nhận tình trạng tai nạn giao thông mặc dù đã được kiểm soát khá tốt so với cách đây 4-5 năm, tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, tình trạng tai nạn giao thông vẫn rất nghiêm trọng, giải quyết bài toán này không chỉ tổ chức giao thông mà còn nhiều nhân tố như phát triển kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ hơn trong đó yếu tố quan trọng là ý thức của người tham gia giao thông. 

Ảnh: Phó Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho rằng việc tổ chức đầu tư xây dựng và kiểm soát hoạt động dự án BOT giao thông thời gian qua còn nhiều bất cập gây bức xúc xã hội, theo Phó Thủ tướng, nhiều nơi thành... điểm nóng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trực tiếp đến nền kinh tế đất nước. “Như vậy, tất cả người dân đều bị thiệt nếu kinh tế bị ảnh hưởng do vài trạm, do đó cần sớm được khắc phục tồn tại này,” Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Giao thông Vận tải. 

Khẳng định tập trung xử lý bất cập trong dự án BOT giao thông là vấn đề lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát tổng thể đồng bộ dự án BOT (tổng vốn đầu tư, giá vé bảo đảm lợi ích người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, Nhà nước, vị trí trạm đặt BOT) để công bố công khai cho người dân biết, lập lại trật tự các trạm BOT; rà soát giá phí dịch vụ tại các cảng hàng không theo đúng quy định...

 Cùng đó, bày tỏ tầm quan trọng của hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị là tiền đề, nhân tố để tạo môi trường đầu tư, huy động nguồn lực, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát tháo gỡ những rào cản, nhất là chính sách để huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho hạ tầng như chính sách hợp tác công-tư (PPP); rà soát việc tái cơ cấu ngành trên cơ sở đó tập trung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch liên quan đến giao thông. 

Đối với những dự án trọng điểm quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu đường cao tốc nhánh phía Đông sớm hoàn thành cơ chế đặc thù để báo cáo Chính phủ ra Nghị quyết, hoàn thiện quá trình chuẩn bị đầu tư để thực hiện đầu tư, trong đó có yêu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch, không để xảy ra lựa chọn nhà thầu cam tính dẫn đến thất thoát, lãng phí, tham nhũng, giảm hiệu quả đầu tư. Ngành giao thông phải hoàn thành báo cáo khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành để năm 2021 triển khai, năm 2025 đưa vào hoạt động giai đoạn đầu; tập trung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, ưu tiên đoạn Hà Nội-Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang để báo cáo Chính phủ, Quốc hội, chuẩn bị nguồn lực để có thể đầu tư trong giai đoạn 2021-2030...Phạm Huyền