Đây là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên pháp luật trong CAND trong đào tạo về Công ước chống tra tấn. Các giảng viên, báo cáo viên pháp luật được đào tạo tại các lớp tập huấn là các giảng viên “nguồn” sẽ tham gia giảng dạy, tuyên truyền về Công ước chống tra tấn tại Công an các địa phương  năm 2020 trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hà Lan về Công ước chống tra tấn quốc tế cũng như trong triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền Công ước chống tra tấn trong toàn lực lượng những năm tiếp theo.

Lớp tập huấn đã được nghe ông Nil de Mooij và bà Amanda Klermann, giảng viên Học viện Clingendael trình bày về kỹ năng thuyết trình hiệu quả, việc tương tác trong lớp học, phân tích một số vụ án về tra tấn trên thế giới. Các chuyên gia cũng đã chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về kiểm soát và kiềm chế cảm xúc, cách thức chuyển giao những kỹ năng này trong xây dựng tài liệu tập huấn về Công ước chống tra tấn.

Nguyễn Hương