Các đại biểu tham dự hội nghị đã được truyền đạt, hướng dẫn một số hình thức tuyên truyền có hiệu quả tại cơ sở, kỹ năng biên tập tin, bài. Phương pháp phát hiện vấn đề và cách khai thác tài liệu; ứng dụng một số thể loại báo chí vào sản xuất chương trình truyền thanh cơ sở.

Ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ thông tin cơ sở, Bộ TT&TT

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng đã sôi nổi tham gia trao đổi về những thắc mắc, tình huống gặp phải trong quá trình tác nghiệp, thu thập thông tin, xử lý tin, bài. Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị còn được giới thiệu một số văn bản pháp luật về thông tin cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị cũng nhấn mạnh tới việc trong thời đại bùng nổ thông tin đòi hỏi cách tuyên truyền tại thông tin cơ sở phải linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng đúng yêu cầu của người thương thức thông tin.

Kim Ngân