Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và cán bộ làm công tác dân tộc tại 17 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Đặc biệt có mặt gần 1.000 đại biểu là các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức và cán bộ các cấp là người Khmer.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, gửi lời chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây đến toàn thể cán bộ, các vị chức sắc tôn giáo, Ban quản trị chùa, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND và đồng bào dân tộc Khmer. Mong đồng bào đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tặng quà Tết Chol Chnăm Thmay các vị chức sắc tôn giáo đồng bào Khmer. 

Đồng thời kêu gọi đồng bào tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với chính quyền địa phương vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, học tập, lao động sản xuất, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú, đa dạng; nâng cao ý thức cảnh giác, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt Tết Chol Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer, đặc biệt là Chỉ thị 68 và Thông báo 67 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer; các chính sách về giáo dục, đào tạo, nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, vốn vay ưu đãi, hỗ trợ nâng cao đời sống. 

Văn Đức