Chiều 7/4, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư (BCĐ 896) họp hội nghị trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 896. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu tại cuộc họp.

 Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ, Đề án 896 tạo bước đột phá trong quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối với các hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.  

Đã cấp hơn 3 triệu số định danh cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt BCĐ 896 trình bày báo cáo cho biết: Đến hết năm 2019, có 61/63 tỉnh, thành phố và 17/22 bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2019; có 14/20 bộ ngành đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính, có 12/17 nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả, còn 5 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Về việc cấp số định danh cá nhân, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an nâng cấp, hoàn thiện hệ thống và tổ chức cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khai sinh theo quy định của Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch. Trong đó, mở rộng phạm vi các địa phương trên toàn quốc chính thức triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp từ 38 lên 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 22 địa phương so với năm 2018).

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện của các bộ, ngành, có báo cáo cho biết, đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của Đề án 896 năm 2019.

Điển hình như Bộ Công an đã quyết liệt, chủ động bố trí nguồn vốn bằng việc rà soát, cắt giảm từ các dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân trong giai đoạn 2019 – 2020. Việc cấp số định danh cá nhân, mặc dù Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa hoàn thiện nhưng vẫn được thực hiện rất nghiêm túc, nỗ lực. Đến nay đã cấp được hơn 3 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh tại 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp được gần 15 triệu số định danh cho công dân thông qua cấp thẻ Căn cước công dân. Việc thu thập thông tin dân cư cơ bản hoàn thành tại các địa phương, công tác quét phiếu thu thập thông tin tính đến tháng 12/2019 đã được 59 tỉnh, thành phố trên cả nước với gần 80 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư. Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ quét phiếu đạt 100% như Bắc Ninh, Cần Thơ, Phú Yên, Bình Dương, Quảng Ninh, Nghệ An, Vĩnh Phúc...

Với vai trò cơ quan Thường trực Văn phòng Ban Chỉ đạo, Bộ Công an  đã chủ động kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896 tại một số địa phương trọng điểm; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai; kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 896.

3 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã  biểu dương sự nỗ lực của các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư... và một số địa phương: Bắc Ninh, Cần Thơ, Phú Yên, Bình Dương, Quảng Ninh, Nghệ An, Vĩnh Phúc... trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn vốn cũng như đưa ra các giải pháp trong việc hoàn thành việc thu thập và quét phiếu thu thập thông tin dân cư.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Đề án 896, trong khi đó, để thực hiện Đề án thành công, còn 3 nhiệm vụ rất quan trọng, gồm: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thu thập, cập nhật thông tin công dân trong Cơ sở dừ liệu quốc gia về dân cư; Ban hành văn bản thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng phương châm hành động của Chính phủ để tạo sự bứt phá, hiệu quả đối với các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Bộ Công an cần khẩn trương thực hiện các bước xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành thử nghiệm cuối năm 2020, sử dụng, khai thác từ năm 2021, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2022-2025; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, trước hết là Cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.

Bộ Công an thực hiện nghiêm Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 04/02/2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về bố trí vốn, điều chỉnh chủ trương đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài nguồn vốn do Bộ Công an đã chủ động cân đối, nguồn vốn còn lại Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất bố trí vào nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, ngành bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thành việc ban hành các văn bản hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định trong các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của bộ, ngành mình.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ trong tháng 4/2020 và ban hành kế hoạch để thực hiện vì hiện chỉ riêng Bộ Nội vụ chưa hoàn thành nhóm nhiệm vụ này.

Tiếp tục triển khai cấp số định danh cá nhân

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Tư pháp cần tiếp tục triển khai cấp số định danh cá nhân tại các địa phương theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành “Đối với các trường hợp thiếu, sai sót thông tin, Bộ Công an, Bộ Tư pháp chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin cho công dân và phối hợp chặt chẽ với công dân trong đính chính, sửa đổi, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác trước khi cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” – Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đồng thời giao Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội lùi thời hạn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Căn cước công dân cho đến khi hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

“Việc xây dựng và thực hiện hồ sơ, dữ liệu của các bộ ngành cần sự phối hợp đồng bộ, ko để trùng dẫm, chồng chéo, cùng chia sẻ, tích hợp đồng bộ các dữ liệu mà trách nhiệm chính là Bộ Công an với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành, địa phương, không để xảy ra lãng phí, tốn kém” – đồng chí Trương Hoà Bình nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng giao các đơn vị chức năng nghiên cứu quy định cụ thể về thành phần, tên gọi và xây dựng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định để phục vụ thu thập thông tin dân cư và công tác quản lý nhà nước.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, ban hành danh mục các tổ chức tôn giáo đã được công nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo để các bộ, ngành, địa phương thống nhất thực hiện...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp,  Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã thay mặt BCĐ 896 đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt thành viên BCĐ gồm 17 thành viên do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình làm Trưởng BCĐ.


Phương Thuỷ