Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương...

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2016, toàn ngành nội chính Đảng đã nêu cao quyết tâm chính trị, mạnh dạn đề ra nhiều chương trình, kế hoạch công tác và đạt được những kết quả tích cực. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị 42 vấn đề về cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo xử lý 87 vụ việc, vụ án; yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý 72 cơ quan, đơn vị có liên quan. Đã có trên 7.400 kết luận thanh tra, kiểm toán được rà soát; qua rà soát chấn chỉnh, kiến nghị nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành nội chính đạt được trong thời gian qua. Đồng tình với các nhóm giải pháp đã nêu của Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý, trong năm 2017, ngành nội chính Đảng cần tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương những chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy cần phối hợp thực hiện tốt yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương; nghiên cứu, đề xuất tham mưu những chủ trương biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên tinh thần không buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng, mặt khác cũng không làm thay cơ quan chuyên môn trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

PV