Kể từ khi thành lập đến nay (12-11-2004), trên cơ sở đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, được sự chỉ đạo của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị hợp tác Việt Nam - châu Phi luôn duy trì và triển khai các hoạt động trên nhiều lĩnh vực, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và các nước khu vực châu Phi.

Trong nhiệm kỳ vừa qua (từ 2013- 2018), Hội Hữu nghị hợp tác Việt Nam - châu Phi cùng các tổ chức hữu nghị song phương của Việt Nam với một số nước khu vực châu Phi đã triển khai hiệu quả các hoạt động thúc đẩy hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và các nước châu Phi. Hội thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Đại sứ quán các nước châu Phi tại Việt Nam, trao đổi thông tin với các Đại sứ quán nhân các sự kiện quan trọng, tham gia các hoạt động do các Đại sứ quán tổ chức.

Cùng với đó, Hội phối hợp với Đại sứ quán các nước Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi tổ chức một số hoạt động hợp tác ý nghĩa, tạo được không khí thân thiết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa những người bạn Việt Nam – châu Phi. Các hoạt động  đã đem lại hiệu quả thiết thực, một mặt góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi; đồng thời, giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu biết hơn về thị trường châu Phi, mạnh dạn đầu tư vào thị trường châu Phi. 

PV