Sáng 19-7, Cục Dân quân tự vệ (DQTV) - Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục Xây dựng phong trào (XDPT) toàn dân bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) và Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn) tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019 trong việc thực hiện Nghị định 77/2010/ NĐ-CP và Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) ở cơ sở và bảo vệ phòng chống cháy rừng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục DQTV phối hợp chặt chẽ với Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, Cục Kiểm lâm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp hoạt động giữa DQTV với Công an cấp xã và các lực lượng liên quan theo Nghị định 77 và Nghị định 133 của Chính phủ đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH ở cơ sở.

Quá trình phối hợp hoạt động, các lực lượng đã thực hiện đúng cơ chế chỉ đạo, chỉ huy, đúng chức năng nhiệm vụ; nhờ đó hoạt động giữa DQTV, kiểm lâm với Công an cấp xã và các lực lượng khác trong bảo vệ biên giới, biển đảo, bảo vệ ANCT, TTATXH ở cơ sở, bảo vệ và phòng chống cháy rừng đã đi vào nền nếp và ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 cần tập trung đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động phối hợp giữa lực lượng DTQV, Công an xã và Kiểm lâm; Tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ NN&PTNT về công tác quốc phòng, an ninh và bảo vệ rừng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, quần chúng nhân dân và các lực lượng trong phối hợp bảo vệ ANCT, TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

Tâm Phạm