Cùng với các tham luận của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Vũ Xuân Hồng đã phát biểu, Bộ trưởng Tô Lâm đã đánh giá cao những thành tựu đối ngoại đã đạt được từ sau Hội nghị Ngoại giao 28 đến nay, đánh giá cao sự phối hợp giữa ngành ngoại giao với các ngành trên mặt trận đối ngoại. Riêng đối với ngành Công an, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến khó dự đoán, nhiều thách thức trên các phương diện an ninh truyền thống và phi truyền thống, trong nước cũng gặp những thách thức về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh thì ngoại giao đã trở thành một phương thức đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và tồn tại của quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm đọc tham luận tại phiên khai mạc Hội nghị ngoại giao lần thứ 29.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, trước bối cảnh đó, công tác đối ngoại Việt Nam, trong đó, ngành ngoại giao làm nòng cốt đã hết sức nỗ lực phục vụ hiệu quả việc triển khai đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, giúp đất nước duy trì trạng thái cân bằng chiến lược, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường mở rộng và làm sâu sắc thêm các quan hệ quốc tế trên hầu hết các lĩnh vực, phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Bộ trưởng Tôi Lâm cũng nhấn mạnh đến sự phối hợp giữa ngành ngoại giao và ngành Công an: “Công tác đối ngoại và công tác Công an luôn hướng tới mục tiêu chung là kiến tạo, bảo đảm môi trường, điều kiện thuận lợi cho quá trình vận động phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến, biến động khó lường, phức tạp như hiện nay, 2 lĩnh vực này càng phải tăng cường phối hợp, đồng hành”.

Huyền Chi